Skip links

فرو کروم پر کربن:

فرو کروم ( پر کربن ) ( High carbon ferrochrome ) یکی از فرو آلیاژ های پرکاربرد صنعتی می باشد که از ترکیب فلز آهن با کروم ساخته شده است. علاوه بر عناصر آهن و کروم، عناصر دیگری مثل سیلیسیم، کربن، گوگرد و … نیز درون این فرو آلیاژ وجود دارد ولی درصد وزنی آن ها بسیار کمتر از آهن و کروم می باشد.

روش تولید فروکروم پرکربن:

فرو کروم ( پر کربن ) ( High carbon ferrochrome ) با کمک کوره های قوس الکتریکی و در طی فرآیند احیای کربوترمیک تولید می شود. برای تولید این فروآلیاژ از سنگ معدن کرومیت استفاده می شود. انجام واکنش کربوترمیک برای تولید فرو کروم ( پر کربن ) نیاز به دمای بسیار بالایی می باشد.

تولید کنندگان فرو کروم ( پر کربن ) از روش های مختلفی برای تامین گرمای مورد نیاز این واکنش استفاده می کنند اما امروزه بیشتر از حرارت بین الکترود های کوره قوس الکتریکی برای تامین حرارت مورد نیاز آزمایش کربوترمیک استفاده می شود.

بررسی مشخصات فرو کروم پر کربن:

شکل ظاهری و خواص فیزیکی فرو کروم پر کربن شکل های مختلفی دارد. این آلیاژ به صورت جامد است و ممکن است به شکل پودر، کریستال های کوچک، گرانول و یا کلوخه باشد. رنگ آلیاژ فرو کروم پر کربن خاکستری روشن یا خاکستری تیره فلزی است. ذرات آن قابل اشتعال هستند. بو ندارد و در آب حل نمی شوند. در محیط ‌های دارای دما و فشار معین پایدار است. نقطه ذوب فرو کروم از 1500 درجه سانتی گراد بالا تر است؛ اما نقطه جوش این آلیاژ بین 2700 تا 3000 درجه است. فرو کروم با توجه به ترکیبات آن چگالی مابین بازه 6 گرم بر سانتی متر مکعب و 9 گرم بر سانتی متر مکعب دارد.